Demans Zihinsel mi Ruhsal mı?

Demans hastalığı ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isteyen kişilerin bir kısmı, demans zihinsel mi ruhsal mı sorusu üzerinden araştırmaların sürdürmektedir. Birçok insan, demans hastalığının hangi kategoriye girdiğini bilmediği için bu konunun aydınlatılması bir hayli önemlidir.

Öncelikle belirtmek gerekir mi demans hastalığı tek bir hastalık değildir, farklı hastalıklara bağlı olarak demans hastalığının ortaya çıkabildiğini ifade etmek olanaklıdır.

Bu bağlamda demans hastalığının hem zihinsel hem de fiziksel yanları olduğunu belirtebiliriz. Bu durum, demansın geri planında hangi hastalığın bulunduğu ile de yakından alakalı bir husustur. Demans zihinsel mi ruhsal mı sorusu kapsamında demans hastalarının hem zihinsel hem de fiziksel anlamda etkilendiğini ifade etmek mümkündür.

Demans hastalarının zihinsel fonksiyonları, günlük hayatı olumsuz bir şekilde etkileyecek şekilde sekteye uğramaktadır. Bununla birlikte bireyler problem çözme, davranışların kontrolü vb. durumlarda çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Demans hastalığında en çok kendisini belli eden faktör bellek bozulma olarak bilinmektedir. Demans hastalığının meydana gelmesinde en sık karşılaşılan hastalıklar, genel hatları ile şu şekilde sıralanabilir:

  • Kafa travması
  • İnme
  • Lewy cisimcikli demans
  • Frontotemporal demans

Bu ve bunun gibi hastalıklar, demans zihinsel mi ruhsal mı sorusu kapsamında verilecek cevap içerisinde yer almaktadır. Çünkü demans hastalığında çoğunlukla farklı hastalıkların arka planda bulunduğu bilinmekte olup tedavi aşamasında da varsa bu hastalıkların tedavisi gerçekleştirilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir